Säkerhetstjänster

Vi hjälper er att spara tid och pengar, så att ni kan ägna er åt det ni är bäst på. Tillsammans med våra väktare och tekniker hjälper vi er att komma fram till en effektiv säkerhetslösning.

Ronderande bevakning

Med en ronderande väktare som ser till era områden behöver ni inte oroa er för öppna dörrar och fönster. Väktaren kontrollerar så att ingenting står öppet eller är olåst. Varje besök registreras av väktaren, vid händelse eller tillbud skapas en rapport med bifogad bild. Rapporten går sedan via mail till vald mottagare för uppföljning och åtgärd så att det i framtiden kan undvikas. Vid händelse av skadegörelse eller inbrott ser väktaren till att fastigheten säkras och är redo att larma igen. Självklart tillkallas även polis eller annan nödvändig personal.

Områdesbevakning

Ett större område kan vara svårt att få en ordentlig överblick på. Säkerheten är kanske inte alltid  på den nivå man önskar. En väktare kan hjäpa er med detta och underlätta ert dagliga arbete för att få en så säker och trygg arbetsplats som möjligt. 
Väktaren hjälper er med ID-kontroll, nykterhet inom området, och agerar akutbil för brand eller skada, detta är några förslag på vad en väktaren kan vara behjälplig med.

Stationär bevakning

Har ni en ökad hotbild på företaget eller är det ett arbete ni inte vill att er personal ska ägna sig åt för att den behövs på annat håll?
En väktare hjäper er att lösgöra personen så att den kan ägna sig åt vad han eller hon var anställd för. Våra väktare har lång erfarenhet av receptionstjänst och annan typ av stationär bevakning, de är alltid motiverade och redo att möta era kunder och anställda på ett profesionellt sätt.

Kundens önskemål

Det viktigaste är alltid att ni som kund är nöjd med den tjänst ni får levererad. Därför är en öppen dialog viktig så att vi kan anpassa oss efter  era önskemål.